نویسنده = ناصر باقری مقدم
مدل‌سازی اجرای طرح مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی ایران با رویکرد تفسیری-ساختاری

دوره 15، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 75-92

10.22034/jstp.2022.13943

رضا نقی زاده؛ احمد برومند کاخکی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی


تحلیل فرایند توسعه فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی با روش موتورهای نوآوری

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 54-68

10.22034/jstp.2022.13928

ناصر باقری مقدم؛ مریم نوذری؛ ضحا چینی فروشان


انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری : فناوری غشا در شرکت ملی گاز ایران

دوره 1، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 1-11

ناصر باقری مقدم؛ مهدی صحاف‌زاده؛ سیدمحمدصادق امامیان؛ عبداله ایران خواه