انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری : فناوری غشا در شرکت ملی گاز ایران

نویسندگان

چکیده

تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در سطح ملی، بخشی و بنگاهی، ضرورتی است که در دهه‌های اخیر بیش‌تر به آن توجه شده است. تاکنون روش‌های مختلفی در این خصوص توسعه داده شده است که به‌طور عمده با رویکردهای عددی و به صورت کمی انجام پذیرفته و بعضی اوقات نتایج صحیحی به همراه نداشته است. در این راستا، ترکیبی از روش­های کمی و کیفی تعیین اولویت تاحدی این ضعف را پوشش داده و برای شرایط مختلف، پاسخ‌های مناسبی ارائه کرده است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش انتخاب فنّاوری‌های کلیدی، روشی برای تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در سطح بخش ارائه و سپس از آن در تعیین اولویت‌های تحقیقاتی غشا در صنعت گاز کشور استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Priority Setting of R&D Issues - A Case Study of Membrane Technology in National Iranian Gas Company

نویسندگان [English]

  • Naser
  • Mahdi
  • Seyed Mohammad Sadegh
  • Abdullah
چکیده [English]

Setting priorities in R&D issues at national, sector and firm level is a necessity that is considerably concerned during latest decades. Although various methods are developed for Priority setting, most of them are quantitative, somehow with the wrong results. To deal with the challenges, different combinations of qualitative and quantitative approaches are developed for various situations. In this paper, a new approach using critical technologies method is developed in the sector level and applied for prioritizing R&D issues of membrane technology in National Iranian Gas Industry (NIGC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Membrane Technology
  • R&D Priority Setting
  • Critical Technologies Method