نویسنده = طاهره میر عمادی
مهمان سردبیر

دوره 6، شماره 1، مهر 1392، صفحه 1-0

طاهره میر عمادی


استخراج دلالت‌های سیاستی رویکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحلیلی تماتیک

دوره 5، شماره 2، دی 1391، صفحه 1-17

میثم نریمانی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ طاهره میر عمادی