دوره و شماره: دوره 17، شماره 0، اسفند 1402، صفحه 1-100 (ویژه نامه نوروز 1403 فصلنامه: هوش مصنوعی درآموزش و پژوهش (نظرات دهها اندیشمند بین المللی)) 
هوش مصنوعی مولد: دیدگاه‌های چندرشته‌ای پیرامون فرصت‌ها، چالش‌ها و پیامدها در پژوهش، عمل و سیاستگذاری

صفحه 1-100

سازگارنژاد احمد؛ امیرمحمد احمدی؛ زهرا عابدین‌زاده؛ فاطمه سادات فاطمی؛ فاطمه رکن‌الدینی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد نظیف‌کار؛ بهاره خواجه‌پور؛ حسین فاطمی؛ سید ایمان میرعمادی