کلیدواژه‌ها = اقتصاد دانش بنیان
ارزیابی انتقادی اقتصاد نئوکلاسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان: رویکردی نهادی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 17-29

محمدامیر ریزوندی؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ فرشاد مومنی


الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-62

محمد صادق خیاطیان یزدی؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب اله طباطباییان


رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 23-33

داود بهبودی؛ بهزاد امیری