کلیدواژه‌ها = ثبت اختراع
سیاست‌های نظام مالکیت فکری با هدف توسعه نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 269-284

میترا امین لو؛ مرضیه یعقوبی


حفاظت از اختراعات نرم افزاری در ایران

دوره 3، شماره 2، دی 1389، صفحه 13-31

سید کامران باقری؛ مریم توکلی مقدم؛ سعید شوال‌پور؛ حمید عزیزی مرادپور


ارائه چارچوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 37-49

مهدی زاهدی؛ علی فرقانی؛ رضا سلامی