ارائه چارچوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

مستندات ثبت اختراع‌ شامل اطلاعات کمیاب و نتایج پژوهش‌های کاربردی است. تحلیل اطلاعات ثبت اختراع ‌سبب ایجاد بینش جدید درخصوص محیط تجاری و پژوهشی می‌شود. شناسایی کاربردهای تحلیل ثبت اختراع ضمن پاسخ‌دادن به بسیاری از نیازهای اطلاعاتی و کمک به تصمیم‌گیری در مراکز پژوهشی، سبب آشنایی و ترغیب پژوهشگران و مدیران برای استفاده از این ابزار جدید در موضوع پژوهش می‌گردد. هدف از این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی مناسب برای ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ‌ثبت اختراع در مراکز پژوهشی است. در این راستا تعیین کاربردهای تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی به عنوان هدف دوم مطرح می‌باشد. این تحقیق از نوع کیفی است و نتایج آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، پرسش­نامه ، مصاحبه با خبرگان (نیمه ساختاریافته)، مشارکت پژوهشگر در پژوهش و همچنین استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به‌دست آمده است. در پایان چارچوب مفهومی "سلسله مراتبی" به عنوان چارچوب ارزیابی برتر(مناسب) شناسایی و زیربخش‌‌های آن نیز تعیین شد. این ساختار به سه سطح کلان (راهبردی)، میانی (رقابتی) و عملیاتی (فنی) تقسیم‌بندی شده و در آن 75 کاربرد تحلیل ‌ثبت اختراع در مراکز پژوهشی شناسایی و در دسته‌بندی‌های مختلف ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presentation of The Evaluation Framework of The Rate of Patent Analysis Usage in Research Centers

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zahedi
  • Ali Forghani
  • Reza Salami
چکیده [English]

Patent documentations include the rare information and the results of applied researches. The analysis of the patent information establishes a new insight about the research and business environment. The recognition of the patent analysis applications not only responds to many information needs and contributes to decision making in research centers, but also makes the researchers and managers familiar with and encouraged to the use of this new tool in research. Presenting a suitable conceptual framework to evaluate the rate of patent analysis usage in research centers is the object of this article. Another object, in this respect, is to determine the applications of the patent analysis. This is a qualitative research, and its results obtained by library studies, questionnaire, interview with the experts (semi-structured), researcher's contribution in research, and also by using the AHP technique. Finally, the hierarchical conceptual framework is recognized as a supreme (suitable) one and its sub-sections are determined. This structure is divided to macro (strategic), intermediate (competitive) and operational (technical) levels. Seventy five patent analysis applications in research centers are recognized in this structure and are presented in different classifications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patent
  • Patent Analysis
  • Reserch Centers