نویسنده = طاهره میرعمادی
واکاوی عوامل زمینه‌ای شکست سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 599-617

طاهره میرعمادی؛ زهره رحیمی راد


ارزیابی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر توسعه نظام نوآوری فتوولتائیک در ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1397، صفحه 63-77

10.22034/jstp.2019.10.4.539575

محمدجواد دهقان اشکذری؛ طاهره میرعمادی؛ قاسم رمضان پور نرگسی


شناسایی شکست های سیستم در تحلیل نظام نوآوری فناورانه سوخت زیستی در ایران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 27-41

طاهره میرعمادی؛ زهره رحیمی راد