نویسنده = مصطفی صفدری رنجبر
واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 55-70

10.22034/jstp.2021.13887

پریسا علیزاده؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ کیارش فرتاش


نقش سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در توسعه نظام‌های بخشی نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 155-169

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید سروش قاضی‌نوری


نقش سیاست‌های فناوری و نوآوری در تسهیل و تسریع فرارسی فناورانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 455-467

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ مصطفی صفدری رنجبر


نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده: توربین‌های گازی

دوره 10، شماره 4، دی 1396، صفحه 55-70

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ منوچهر منطقی؛ سید سروش قاضی نوری