نویسنده = مصطفی صفدری رنجبر
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 55-70

10.22034/jstp.2021.13887

پریسا علیزاده؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ کیارش فرتاش


3. نقش سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در توسعه نظام‌های بخشی نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 155-169

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید سروش قاضی‌نوری


4. نقش سیاست‌های فناوری و نوآوری در تسهیل و تسریع فرارسی فناورانه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 455-467

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ مصطفی صفدری رنجبر


5. نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده: توربین‌های گازی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-70

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ منوچهر منطقی؛ سید سروش قاضی نوری