نویسنده = آرمان خالدی
تحلیل و بررسی فهم عمومی از فناوری نانو در بین دانشجویان

دوره 14، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-18

10.22034/jstp.2021.14.2.1347

محمد امین قانعی راد؛ آرمان خالدی؛ شهره نصری


نامه به سردبیر

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 91-93

آرمان خالدی


بررسی برساخت اجتماعی تفکرات حوزه علمی مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1395، صفحه 49-62

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ آرمان خالدی؛ علی صابر؛ شهره نصری


شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری: بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و 69 کشور دنیا

دوره 3، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 77-93

سید حبیب الله طباطباییان؛ رضا نقی زاده؛ آرمان خالدی؛ محمد نقی زاده