نویسنده = منوچهر منطقی
فرایند نوآوری سامانه‌های محصول‌پیچیده در صنعت هوانوردی ایران:برهم کنش مهندسی معکوس و مهندسی رو به جلو

دوره 13، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 71-95

مریم روضه سرا؛ سیدسروش قاضی‌نوری؛ منوچهر منطقی؛ سیدحبیب الله طباطبائیان


الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت‌گیری‌های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه‌های بخش الکترونیک هوایی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 25-37

محمد نقی زاده؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ منوچهر منطقی؛ پیام حنفی‌زاده؛ رضا نقی زاده


شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران

دوره 2، شماره 3، دی 1388، صفحه 87-101

منوچهر منطقی؛ علی حسنی؛ علیرضا بوشهری