هم‌تکاملی صنعت و مُدهای حکمرانی: مطالعه موردی تجربه حکمرانی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در حوزه بازی‌های دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشجوی دکتری آمار، دانشگاه اومئو، سوئد.

10.22034/jstp.2022.13937

چکیده

مُدهای حکمرانی برای یک نظام یا دستگاه سیاست‌گذاری، زمینه‌ساز طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های سیاستی در سطح کشور، بخش یا یک حوزه فناورانه محسوب می‌شوند. در عین حال این مُد‌ها در طول زمان و به دلایل مختلف، خود نیز قابل تغییر هستند که در نتیجه موجب تغییر سلسله‌وار در تنظیمات برنامه‌های سیاستی خواهند شد. به شکل خاص، مُد حکمرانی عاملی جدی برای وقوع تغییرات در صنعت بوده و در مقابل تغییرات محیطی نیز می‌توانند عامل موثری برای تکامل مُد حکمرانی باشند. هم‌تکاملی مُدهای حکمرانی و صنعت، توجه هم‌زمان به چگونگی شکل‌گیری تغییرات در هر دو مسیر را طلب می‌کند. علی‌رغم اهمیت این موضوع، مطالعات کمتری به بررسی این اثرات متقابل پرداخته‌اند که این امر می‌تواند موجب نادیده‌گیری نقش این هم‌تکاملی و در نتیجه پیش‌بینی‌پذیری و قابلیت اجرای کمتر برنامه‌های سیاستی شود؛ بنابراین هدف اصلی مقاله، بررسی هم‌تکاملی صنعت و مُدهای حکمرانی در حوزه‌ بازی‌های دیجیتال است که همواره با تغییرات گسترده مواجه می‌شود. بر این اساس، یک مطالعه موردی با پردازش و تحلیل داده‌های تاریخی و مصاحبه با خبرگان در خصوص هم‌تکاملی صنعت بازی‌های دیجیتال و مُدهای حکمرانی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام شد. نتایج این تحقیق مشخص می‌کند که مُد حکمرانی مسلط این نهاد در دوره‌های مختلف، تغییراتی را در صنعت رقم زده و رخدادهای صنعت نیز متقابلا باعث تکامل در مُدهای حکمرانی بنیاد به ترتیب از شرکت‌محوری به قانون‌محوری، بازارمحوری و سپس شبکه‌محوری شده‌اند. این تحقیق می‌تواند درک دقیق‌تری از ماهیت و اهمیت مُدهای حکمرانی برای طراحی برنامه‌های سیاستی برای سیاست‌پژوهان و سیاست‌گذاران حاصل کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-Evolution of the Industry and the Governance Modes: A Case Study on Iran Computer Games Foundation's Governance of the Digital Games

نویسندگان [English]

  • Hamed Nasiri 1
  • Fariba Alizadeh 2
  • Mohammad Reza Seydi 3
1 PhD. Candidate of Technology Management, Allameh Tabataba'i Univeristy, Tehran, Iran
2 MA in Technology Management, University of Tehran,Tehran, Iran
3 PhD. Student of Statistics, Umeå University, Umeå, Sweden
چکیده [English]

Governance modes are considered as the context of policy programs. Meanwhile, these modes can evolve over time, resulting in sequential changes in the settings of policy programs. Significantly, the governance mode can cause changes in the industry, and in return, environmental changes can also be an effective factor in the evolution of the governance modes. While it is important to consider this co-evolution to prevent the weakness in predictability and implementation capability of policy programs, fewer studies have investigated this relationship. This paper attempts to examine the co-evolution of governance modes and the industry in the digital game sector which is faced with extensive technological and innovative changes. A case study has been conducted about the governance experience of Iran Computer Games Foundation (IRCG) as the axial institution for the governance of this field in the country. The results indicate that the dominant governance mode of IRCG has caused changes in Iran's game industry and reciprocally the events of the industry have also caused the evolution of the IRCG's governance modes, from corporate governance to legal governance, market governance, and then network governance. This paper can provide policy researchers and policymakers with a more accurate understanding of the nature and importance of governance modes for designing policy programs.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance Mode
  • Policy Instruments
  • Digital Game Industry
  • Historical Study
  • Policy Program