استخراج سیاست‌های توسعه توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه ازدیاد برداشت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/jstp.2020.12.3.1244

چکیده

علی‌رغم این‌که ایران جزو بزرگترین کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است، اما از منظر فناوری‌های بالادستی نفت، همواره دارای مشکلاتی بوده و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی جایگاه قابل ملاحظه‌ای به لحاظ سطح توانمندی فناورانه به خصوص در حوزه مهم ازدیاد برداشت نفت دنیا ندارند. در کنار عوامل متعدد در سطوح خرد و صنعت، سیاستگذاری مناسب و حمایت دولتی در سطح کلان اهمیت ویژه‌ای در توسعه توانمندی فناورانه شرکت‌های داخلی دارد. به این منظور، مقاله حاضر به استخراج و ارزیابی مهمترین سیاست‌های کلان برای توسعه فناورانه شرکت‌های اکتشاف و تولید در حوزه ازدیاد برداشت نفت پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون، سیاست‌های به‌کار گرفته شده و تجربیات موفق کشورهای دیگر با مرور جامع ادبیات استخراج شد، سپس با به‌کارگیری روش مدلسازی ساختاری تفسیری و بر اساس نظرات خبرگان اکتشاف و تولید ایران، این سیاست‌ها برای فعالیت‌های ازدیاد برداشت نفت صنعت نفت ویژه‌سازی شده و در قالب مدلی سطح‌بندی شده و روابط بین آن‌ها مشخص شد. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، مشوق‌های مالی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها، ایجاد موسسات تحقیق و توسعه دولتی، ایجاد پیوند با شرکت‌های بین‌المللی و جذب و دانش فناورانه آن‌ها، سیاست جایگزینی واردات و حفاظت از بازار داخلی، و تجاری کردن نوآوری‌های شرکت‌ها و حمایت از آن‌ها از مهمترین سیاست‌های کلان استخراج‌شده از نتایج این پژوهش هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting Policies for Technological Capability Development of Iranian E&P Companies in EOR Sector

نویسندگان [English]

  • Sina Tarighi 1
  • Saeed Shavvalpour 2
  • Yasser Sobhanifard 2
1 Ph.D Candidate of Technology Management, Progress Engineering Department, Iran University of Science & Technology, Tehran.Iran
2 Assisstant Professor, Progress Engineering Department, Iran University of Science & Technology, Tehran.Iran
چکیده [English]

Despite the fact that Iran is one of the biggest owners of the oil and gas reserves of the world, but in terms of upstream oil technologies have always had problems and Iranian exploration and production companies do not have a significant position in terms of technological capability, especially in the important field of enhanced oil recovery. Along with various factors at the micro and industrial levels, appropriate policy-making and government support at the macro level are of particular importance in developing the technological capabilities of domestic companies. To this end, the present study has extracted and evaluated the most important macro policies for the technological development of exploration and production companies. First, using the content analysis method, the applied policies and successful experiences of other countries were extracted by a comprehensive review of the literature. Then, using the interpretive structural modeling method and based on the opinions of Iranian exploration and production experts, the extracted policies were classified and the relationships between them were identified. Strengthening the relationship between industry and university, financial incentives for firms’ R&D activities, establishing government-sponsored R&D institutions, linkages with international companies and absorbing their technological knowledge, local content and import substitution policy and protection of the domestic market, and commercializing firms’ innovations And supporting them are the most important macro policies extracted from the results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Policy
  • Government Support
  • Technological Capability
  • Exploration and Production
  • Enhanced Oil Recovery
[1]           Dutrénit, G., Natera, J. M., Anyul, M. P., & Vera-Cruz, A. O. (2019). Development Profiles and Accumulation of Technological Capabilities in Latin America. Technological Forecasting and Social Change, 145, 396-412.
[2]           Bell, M., & Pavitt, K. (1995). The Development of Technological Capabilities. Trade, Technology and international Competitiveness, 22(4831), 69-101.
[3]           Hansen, U. E., & Lema, R. (2019). The Co-evolution of Learning Mechanisms and Technological Capabilities: Lessons from Energy Technologies in Emerging Economies. Technological Forecasting and Social Change, 140, 241-257.
[4]           Romijn, H., & Albaladejo, M. (2002). Determinants of Innovation Capability in Small Electronics and Software Firms in Southeast England. Research Policy, 31(7), 1053-1067.
[5]           Kim, L. (1997). Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea's Technological Learning. Harvard Business Press.
[6]           Lall, S. (1992). Technological Capabilities and Industrialization. World Development, 20(2), 165-186.
[7]           Katz, J. (2001). Structural Reforms and Technological Behaviour: The Sources and Nature of Technological Change in Latin America in the 1990s. Research Policy, 30(1), 1-19.
[8]           Acha, V. L. (2002). Framing the Past and Future: The Development and Deployment of Technological Capabilities by the Oil Majors in the Upstream Petroleum Industry. Brighton, University of Sussex: Science Policy Research Unit (SPRU).
[9]           Mirimoghadam, M., & Ghazinoory, S. (2017). An Institutional Analysis of Technological Learning in Iran's Oil and Gas Industry: Case Study of South Pars Gas Field Development. Technological Forecasting and Social Change, 122, 262-274.
[10]        Kiamehr, M. (2013). Technological Capabilities of Supplying Complex Capital Goods in Developing Countries: A Case Study of a Company in Iran's Hydroelectric Industry. Science and Technology Policy, 67-80.
[11]        Aggarwal, A. (2001). Technology Policies and Acquisition of Technological Capabilities in the Industrial Sector: A Comparative Analysis of the Indian and Korean Experiences. Science, Technology and Society, 6(2), 255-304.
[12]        Fan, P., & Watanabe, C. (2006). Promoting Industrial Development Through Technology Policy: Lessons from Japan and China. Technology in Society, 28(3), 303-320.
[13]        Casanueva, C. (2001). The Acquisition of Firm Technological Capabilities in Mexico's Open Economy, The Case of Vitro. Technological Forecasting and Social Change, 66(1), 75-85.
[14]        Intarakumnerd, P., & Techakanont, K. (2016). Intra-industry Trade, Product Fragmentation and Technological Capability Development in Thai Automotive Industry. Asia Pacific Business Review, 22(1), 65-85.
[15]        Gao, X., Zhang, P., & Liu, X. (2007). Competing with MNEs: Developing Manufacturing Capabilities or Innovation Capabilities. The Journal of Technology Transfer, 32(1-2), 87-107.
[16]        Lall, S., Cantwell, J., & Zhang, Y. (2009). The Co-evolution of International Business Connections and Domestic Technological Capabilities: Lessons from the Japanese Catch-up Experience. Transnational Corporations, 18(2), 37-68.
[17]        Norberg-Bohm, V. (2000). Creating Incentives for Environmentally Enhancing Technological Change: Lessons from 30 Years of US Energy Technology Policy. Technological Forecasting and Social Change, 65(2), 125-148.
[18]        Mancini, L., & Paz, M. J. (2018). Oil Sector and Technological Development: Effects of the Mandatory Research and Development (R&D) Investment Clause on Oil Companies in Brazil. Resources Policy, 58, 131-143.
[19]        Akinwale, Y. O., Akinbami, J. F. K., & Akarakiri, J. B. (2018). Factors Influencing Technology and Innovation Capability in the Nigerian Indigenous Oil Firms. International Journal of Business Innovation and Research, 15(2), 247-268.
[20]        Majidpour, M. (2012). Heavy Duty Gas Turbines in Iran, India and China: Do National Energy Policies Drive the Industries? Energy policy, 41, 723-732.
[21]        Teka, Z. (2012). Linkages to Manufacturing in the Resource Sector: The Case of the Angolan Oil and Gas Industry. Resources Policy, 37(4), 461-467.
[22]        Paz, M. J. (2014). Oil and Development in Brazil: Between an Extractive and an Industrialization Strategy. Energy Policy, 73, 501-511.
[23]        Baker, L., & Sovacool, B. K. (2017). The Political Economy of Technological Capabilities and Global Production Networks in South Africa's Wind and Solar Photovoltaic (PV) Industries. Political Geography, 60, 1-12.
[24]        Nilforoushan, H., Ghaffarzadegan, M., Peymankhah, S., & Rahmani, S. (2018). Technological Learning Failure Causes in Gas Industry. Journal of Science & Technology Policy, 31-44. {In Persian}
[25]        Amirghodsi, S., Maleki, A., & Shavvalpour, S. (2017). Investigating Factors Behind Lack of Technological Development in Iranian Oil Industry Through Comparative Study with Norway. Strategic Studies of Public Policy, 183-209. {In Persian}
[26] Bandarian, R., Bonyadi Naieni, A., Amirghodsi, S. (2020). The Comparative Study of the Business Environment of International and National Oil Companies and Provide Policy Proposals to Enhance the Competitive Advantages of These Companies,  Journal Of Researches Energy Law Studies, 6(1), 39-58. {In Persian}
[27]        Derakhshan, M., & Taklif, A. (2015). The Transfer and Development of Technology in Iranian Upstream Oil Sector: Considerations on the Concepts, Requirements, Challenges and Remedies. Iranian Energy Economics, 33-88.{In Persian}
[28]        Derakhshan, M. (2014). Desired Properties in Oil Contracts: Economic and Historical Approach in the Performance of Iranian Oil Contracts. Iranian Energy Economics, 53-113.{In Persian}
[29]        Ameri, F. (2017). The New Model of Iran Petroleum Contract (IPC) and the Problem of Technology Transfer in Oil Industry. Journal of Public Law, 83-107. {In Persian}