دو رویکرد پیشبرد تکامل سیاست‌های نوآوری کشور

نوع مقاله : مهمان سردبیر

نویسنده

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

چکیده

دو رویکرد پیشبرد تکامل سیاست‌های نوآوری کشور

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two approaches to advance the evolution of the country's innovation policies

نویسنده [English]

  • Mehdi Elyasi
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
چکیده [English]

 
Two approaches to advance the evolution of the country's innovation policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolution
  • innovation policies
ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد
ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد
ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد
ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد