بررسی الگوی کسب توانمندی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان تولید تجهیزات الکترونیکی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر رشد توانمندی‌های فناورانه در این شرکت‌ها است. این که شرکت‌ها با چه الگویی توانمندی‌های فناورانه را کسب کرده‌اند و تمرکز آنان بیشتر بر روی کسب و توسعه کدام توانمندی بوده، سؤالی است که پیش‌روی مقاله حاضر قرار دارد. در این مقاله، الگوی رشد توانمندی‌های فناورانه برای چهار شرکت دانش‌بنیان حوزه تولید تجهیزات الکترونیکی و زمان لازم برای کسب این توانمندی‌ها در شرکت‌ها و همچنین عوامل مؤثر بر این الگو بررسی شده است. نتایج مصاحبه‌های عمیق از مدیران شرکت‌ها و همچنین اطلاعات مکتوب دریافت‌شده از آنان، منابع اطلاعاتی استفاده‌شده بوده است. نهایتاً در مقوله زمان لازم برای کسب سطوح مختلف توانمندی‌های فناورانه توسط شرکت‌ها اختلاف معناداری دیده نشد. گرچه الگوهای کلی کسب توانمندی توسط شرکت‌ها اختلافاتی داشتند اما در صورت کلی‌شان بسیار شبیه به یکدیگر بودند. توانمندی‌های مرتبط با محصول در همه شرکت‌ها اهمیت بیشتری نسبت به دیگر توانمندی‌ها داشته و رشد سایر توانمندی‌ها همزمان با رشد مقیاس شرکت بوده است. همچنین مشخص شد که عامل اساسی در رشد این توانمندی‌ها، رویدادهای خاصی بوده که می‌تواند مدنظر سیاستگذار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Pattern of Learning Technological Capabilities in Knowledge-Based Firms: Cases in Electronics Equipment Industry

چکیده [English]

One of the most important issues knowledge based companies are facing is Learning Technological capabilities. Analyzing the pattern of learning those technological capabilities and the required time for moving from each stage of capability to another one forms the central questions of this paper. For this purpose, four Knowledge based companies in electronics equipment industry are analyzed and the factors influencing on their pattern of learning are discussed. Deep interviews and documents are the main sources of information for this study. No meaningful relation between the time and the pattern of learning technological capabilities has been found. The pattern of learning technological capabilities was very similar; although there were some differences among them. Technological capabilities regarding the product are very important for them. Crucial events have been found as very important factors in determining the speed of learning in those firms, which could be seen as a good target for policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological capabilities
  • Knowledge Based Companies
  • electronics equipment industry
  • pattern of learning capabilities