میهمان سردبیر

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

میهمان سردبیر

عنوان مقاله [English]

editorial

نویسنده [English]

  • Mahdi Majidpour
Faculty member of amirkabir University.Tehran.Iran.
چکیده [English]

editorial