تحلیل ساختار شبکه نوآوری نانو ایران در حوزه سلامت

نویسندگان

چکیده

براساس سند راهبردی توسعه فناوری نانو، ایران می‌بایست طی یک دوره ده ساله و تا پایان سال 92 به رتبه پانزدهم در سه شاخص تولید علم، فناوری و بازار دست می‌یافت. کسب رتبه چهارم در تولید علم در سال 92 نشان از موفقیت چشم‌گیر این برنامه در شاخص علم بوده، اما دو شاخص دیگر علیرغم تمام تلاش‌ها از رتبه جهانی خوبی برخوردار نیستند. عدم دستیابی به هدفگذاری های انجام شده در شاخص های فناوری و بازار و یا به­عبارتی، سرعت کم نوآوری در این حوزه با وجود نرخ بالای تولید علم، یک مساله پیجیده و پویاست که نیازمند استفاده از رویکرد سیستمی در تحلیل آن می‌باشد، از آنجا که این شبکه‌ها درقالب سیستم‌های پیچیده انطباقی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، استفاده از روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی در شناسائی ساختار آنها مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله ساختار شبکه نوآوری نانو ایران درحوزه سلامت را با روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که ساختار شبکه از نوع آزاد مقیاس می‌باشد و از آنجا که در این نوع شبکه‌ها، قدرت متمرکز است شبکه از کارایی لازم برخوردار نبوده و سرعت نوآوری در آن بسیار پائین است. لذا در کنار انواع سیاستگذاری‌های انجام شده برای توسعه فناوری نانو در کشور، سیاستگذاری هدفمند برای ارتقای سطح همکاری ها به گونه‌ای که ساختار شبکه به سمت ساختارهای کارآمد حرکت کند - تا سرعت نوآوری در آن افزایش یابد- یک ضرورت محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Nanotechnologies Based on Effective Factors in Decision Making– Macro Level Policy Making in Iran

چکیده [English]

According to The Iranian Nanotechnology Development Plan, Iran should be in the 15th place in terms of knowledge production, technology and market over a period of ten years by the early 2014.  The 4th rank of Iran in the knowledge production in 2013 shows the remarkable success of the plan in terms of this indicator.  Despite all efforts, Iran has not a desirable international rank in the other two indicators. The failure to achieve technological and market objectives or the low innovation rate despite the high rate of knowledge production is a complex and dynamic problem requiring the use of a systematic analysis. Since these networks are studied by Complex Adaptive Networks, so using Social Networks Analysis for identifying their structure is taken into consideration. The present paper examines the structure of Iran nanotechnology innovation network-health sector- by social network analysis. The results showed that the structure of the innovation network is of scale-free type.  Since the power is concentrated in this type of networks, the network performance is not desirable and the innovation rate is very low. So along with different policies which have been made on development of Iran Nanotechnology, there is a need for purposeful policy making for collaboration, to change the structure network and enhance its efficiency and speed of innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Network
  • Network structure
  • Social Networks Analysis
  • Nano Innovation Network