شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در کارآفرینی فناورانه‌ اجتماعی در حوزه‌ ارائه خدمات شهری به معلولان

نویسندگان

چکیده

کارآفرینی فناورانه با رویکرد اجتماعی، یکی از انواع نوظهور کارآفرینی است که به‌عنوان پاسخی پایدار به‌منظور بهبود وضعیت و رفع مشکلات افراد دارای معلولیت و عملیاتی نمودن قوانین حمایتی از این افراد در عرصه‌های مختلف از جمله ارائه‌ خدمات شهری معرفی می‌شود. از آن‌جا که مطالعات پیشین، عوامل کلیدی موفقیت در کارآفرینی فناورانه‌ اجتماعی در حوزه‌ ارائه‌ خدمات شهری به معلولان را شناسایی نکرده‌اند، این پژوهش سعی دارد با انجام یک مطالعه‌ کاربردی و ژرفانگر با بهره‌گیری از روش آمیخته‌ اکتشافی، چیستی این عوامل را در کارآفرینی فناورانه‌ اجتماعی در حوزه‌ ارائه‌ خدمات شهری به معلولان ساکن تهران شناسایی نماید. نتایج حاصل از انجام این پژوهش دست‌یابی به 6 گروه از عوامل مؤثر، احصاء 52 عامل موفقیت و رتبه‌بندی این عوامل براساس بارهای عاملی آن‌ها در 46 رتبه بود که عوامل مرتبط با آموزش، استانداردسازی، سیستم‌های نظارتی و بازخور، شبکه‌سازی، نوآوری فناورانه، مدیریت فناوری، اتحاد با مراکز رشد، پویایی‌های تیمی و بازاریابی با بیش‌ترین نمرات عاملی به‌ عنوان عوامل کلیدی موفقیت برگزیده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Critical Success Factors in Social Technopreneurship for Delivering Municipal Services to Disabled People

چکیده [English]

Social technopreneurship as one of the emerging types of entrepreneurship is introduced as a sustained response to improve the life of people with disabilities and implement the rules supporting them in different issues including urban services. Since there is a lack of identifying critical success factors in social technopreneurship regarding urban service delivery to disabled people in the literature, this study attempts to bridge the gap through applied, in-depth and expletory mixed method analysis in Tehran. Findings include achieving 6 groups of effective factors, 52 success factors and ranking them based on their factor loadings in 46 grades. Finally, Training, standardization, control and feedback systems, networking, technological innovation, technology management, alliance with incubators, marketing and team dynamics were identified as the most important factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical success factors
  • Social entrepreneurship
  • Technopreneurship
  • People with disability