لزوم شفاف سازی تقاضا برای توسعه علم و فناوری

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

لزوم شفاف سازی تقاضا برای توسعه علم و فناوری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need to clarify the demand for the development of science and technology

نویسنده [English]

  • Seyed sepehr Ghazinoori
Associat Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The need to clarify the demand for the development of science and technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clarification
  • demand
  • development of science and technology