تبیین مرجعیت‌علمی برای نهادهای علمی کشور با رویکرد تئوری مفهوم‌سازی بنیادی

نویسندگان

چکیده

مرجعیت ‌علمی، اول بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق (ع) در عید غدیر سال1384عنوان گردید. گرچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد واژه‌ای است که همه از آن مفهوم واحدی در ذهن دارند، اما در حقیقت هر کسی جنبه یا بخشی از آن را درک کرده، در صورت اراده به اقدام، مبتنی بر همان عمل می‌نماید. در واقع، بر اساس همین مساله‌ی ناهمگونی برداشت‌ها، مقاله‌ حاضر رسالت خود را شفاف‌سازی موضوع به منظور برداشتن گام‌هائی استوار به سمت آن می‌داند. مفهوم مرجع و ویژگی‌های آن، علم و رویکردهای آن به منظور تبیین خطوط کلی پژوهش و حوزه اقدام مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن با مراجعه به نخبگان، داده‌های بدست آمده از مصاحبه‌های نیمه رهنمودی با بکارگیری استراتژی تئوری مفهوم‌سازی بنیادی، تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از این استراتژی، مدل مفهومی مرجعیت‌علمی در قالب هفت مقوله و بیست و پنج مفهوم، تبیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretation of Scientific Authority for Educational Institutions by Applying Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Goodarzi
  • Komeil Roudi
چکیده [English]

Scientific authority had been put forward by Ayatollah Khamenei in visiting Imam Sadiq (A.S.) University in 2006. Despite of the common understanding of this idea, the inferences are different, which leads to differences in the performances. This study brings to the forefront the heterogeneity of interpretations of the scientific authority , which may pave way for a better understanding the subject. Surveying the concept of authority, reviewing its main features, and upon referring to the elites, this study analyzed the collected data by applying Grounded Theory Strategy. Based on this strategy the conceptual model of scientific authority in seven areas and twenty five points is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Authority
  • University
  • Educational Institution
  • Science
  • Grounded theory