الگوی فرآیند تجاری‌سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ایران

نویسندگان

گروه میکروب شناسی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

تجاری‌سازی فناوری‌های توسعه‌یافته در موسسات تحقیقاتی دولتی، نقش بی‌بدیلی در توسعه نظام ملی نوآوری کشورها و افزایش سطح رفاه در جوامع مختلف بازی می‌کند چراکه در صورت تجاری نشدن فناوری‌های توسعه‌یافته در مراکز تحقیقاتی مختلف جهان، شاید بسیاری از فناوری‌هایی که امروزه از آنها به راحتی در زندگی روزمره استفاده می‌شود، در دسترس نبودند و حتی تصور استفاده از آنها در ذهن‌ها نمی‌گنجید. با نگاهی گذرا به عملکرد موسسات تحقیقاتی دولتی می‌توان دریافت که علی‌رغم توانمندی‌های فراوان در توسعه فناوری، بسیاری از آنها در امر تجاری‌سازی فناوری ناموفق عمل می‌نمایند. از این‌رو، در این مقاله تلاش شده تا پس از مروری گذرا بر پیشینه تحقیق و طبقه‌بندی برخی از الگوهای تجاری‌سازی ارایه شده در حوزه مدیریت فناوری، با انجام شش مطالعه موردی در دو پژوهشگاه دولتی کشور، الگویی برای تجاری‌سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ارایه شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که فرآیند تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی دارای شش مرحله اصلی و چهارده مرحله فرعی یا گام تجاری‌سازی می‌باشد که این گام‌ها در درون مراحل اصلی قرار داشته و به ترتیب طی می‌شوند. علاوه براین، در طی هر گام تجاری‌سازی، امکان انجام هشت فعالیت وجود دارد که در این بین، فعالیت‌های توسعه و مستندسازی فناوری، مذاکره و لابی‌گری با ذی‌نفعان و نیز هماهنگی و اتخاذ تصمیم از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیت‌ها برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Process Model for Technology Commercialization in Public Research Institutions of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Goudarzi
  • Jahanyar Bamada Soofi
  • S.M. Arabi
  • Maghsoud Amiri
Depertment of Microbiology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

This paper provides a model for technology commercialization in public research organizations by conducting six case studies in two public research institutions in Iran. The results of these studies showed that the process of technology commercialization in public research organizations has six main phases with fourteen ancillary steps. The commercializations were accomplished by the steps within the main phases and proceeded sequentially. During fulfillment of each step, moreover, it is likely that the eight activities are performed. In the model, technology development and documentation, negotiating and lobbying with stakeholders and coordination and decision making are the most important activities in comparison with other five activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process Model
  • Public Research Institution
  • Technology Commercialization
  • Research and Developement