ارائه الگویی برای حمایت شغلی از پژوهشگران آزاد کشور

نویسندگان

تست افیلیشن

چکیده

با هدف تدوین یک الگوی مناسب برای حمایت از پژوهشگران آزاد، وتدوین پیش‌نویس یک قانون جدید که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد، از روش سیاست‌پژوهی استفاده شده و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز آن پیمایشی طراحی گردید. در پیمایش مذکور که چگونگی طراحی و نتایج آن پس از مرور قوانین مرتبط و منابع موضوع در مقاله آمده است، از یک نمونه 223 نفری نظرخواهی شده و علاوه بر طرح پرسش‌های بسته، پرسش‌های تفصیلی نیز از پاسخ‌گویان پرسیده شده که پاسخ‌های آنان در طراحی الگوی پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است. این پیمایش عمدتاً بر روی دلایل روی آوردن این افراد به پژوهشگری آزاد و اولویت‌بندی مشکلات آن‌ها متمرکز بود. در این بررسی عواملی چون نارضایتی شغلی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر و تصمیم به خروج از کشور تشخیص داده شد. بر اساس عوامل حاصله، یک الگوی مفهومی طراحی شده و پس از ارائه الگوی پیشنهادی در قالب پیش‌نویس یک قانون، سطح پوشش مشکلات پژوهشگران آزاد در الگوی مذکور به طور تفصیلی مورد بحث و سنجش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupational Support for “Free Researchers”: A Policy Framework

نویسندگان [English]

  • Seyed Sepehr Ghazinoory
  • Mahmood Baratinia
  • Sara Sabaghchi
چکیده [English]

This study proposes a framework for passage of a law in support of “Free Researchers”. Furthermore, the study describes the current activities of the private consultants in Iran. We used “policy research” method and conducted a survey for gathering the data. We surveyed a sample of 223 people and in addition to close questions, asked open questions and utilized the answers in the design of proposed framework. The survey was primarily focused on reasons of the tendency toward free research and prioritization of free researchers’ problems. The results indicate that factors such as Job dissatisfaction are among effective factors on decision to leave the country. We designed a conceptual model based on the resulted factors. Based on this model, hypothesis of relation between job dissatisfaction and decision to leave the country was found to be statistically significant. Another issues such as relation between university degree or education status and job dissatisfaction of free researchers were rejected. Furthermore, we discussed and evaluated the extent of free researchers’ problems in the framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Support
  • Free Researchers
  • Labor Law
  • Policy Research