شناسایی و دسته‌بندی چالش‌ها و موانع تجاری‏سازی دانش با استفاده از روش کیو

نویسندگان

چکیده

امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش، به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می پردازند؛ به عبارت دیگر، امروزه تجاری‏سازی دانش به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.این در حالی است که هنوز دانشگاه‌های ایران نتوانسته‏اند به‌طور مطلوب دانش خود را تجاری نمایند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کیو موانع تجاری‏سازی دانش شناسایی شود و سپس با استفاده از تحلیل عاملی کیو، ذهنیت‌های مختلف افراد نسبت به این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. روش کیو ترکیبی از دو روش کیفی و کمی می‏باشد و همچنین رویکردی است که در آن ذهنیت‌های مختلف افراد نسبت به یک موضوع شناسایی می‌گردد. در این تحقیق پس از بررسی ادبیات تحقیق و انجام ده مصاحبه با خبرگان آگاه در این حوزه، حدود 41 مانع شناسایی گردید و توسط مشارکت‌کنندگان اولویت‌بندی شد. در نهایت، بر اساس یافته‌ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، ذهنیت مشارکت‌کنندگان به 3 عامل یا گروه دسته‌بندی شد؛ به‌عبارت دیگر، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد سه دیدگاه مختلف یا الگوی ذهنی نسبت به موانع تجاری‏سازی دانش در میان خبرگان آگاه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and Sorting the Challenges and Barriers of Knowledge Commercialization Using Q-Methodology

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pourezzat
  • Elham Heidari
چکیده [English]

These days knowledge commercialization has become an undeniable necessity. Despite this, Iranian universities have not yet been able to commercialize their knowledge favorably. This study aims to identify the barriers to knowledge commercialization in University of Tehran by using Q-methodology and Q factor analysis. Typically, Q- Method is considered as mix of quantitative and qualitative methods and it is an approach in which various thinking patterns can be revealed. In the present paper, after studying the literature and doing in-depth interviews with ten elites in researchers, 41 statements were identified. In the next step, 41 identified barriers were prioritized by interviewees. Finally, Q factor analysis identified three subjective patterns using SPSS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Commercialisation
  • University Research
  • Commercialization Barries
  • Q-Methodology
  • Tehran University