لزوم تطابق ساختار نهادی علم و فناوری با انواع سیاستهای آن

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

لزوم تطابق ساختار نهادی علم و فناوری با انواع سیاستهای آن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need to match the institutional structure of science and technology with its various policies

نویسنده [English]

  • seyed sepehr Ghazinoori
Associat Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The need to match the institutional structure of science and technology with its various policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Necessity of adaptation
  • institutional structure
  • science and technology
  • politics