کاربست تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمان‏های دانش‌بنیان

نویسندگان

چکیده

مدیریت دانش به عنوان یکی از فرایندهای اصلی سازمان‏های دانش‌بنیان، شناخته می‌شود. امروزه بدون استفاده از قابلیت‏های سیستم مدیریت دانش، مدیریت مؤثر دانش به سختی ممکن می‌شود؛ ناگزیر، برای استفاده مؤثر از این سیستم‏ها، شناخت نیازهای سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از طرف دیگر، از آنجا که به طور معمول بودجه سازمان‏ها محدود است و خرید و پیاده‌سازی این سیستم‏ها نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است، اولویت‌بندی نیازهای سازمان نیز اهمیت می‌یابد. این مقاله چگونگی استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در شرکت‏های دانش بنیان را نشان می‌دهد. به این منظور روشی به‌کار رفته که پیش از این برای انتخاب سیستم‏های ویکی و مدیریت مستندات استفاده شده است. برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش 4 گام اصلی تعریف معیارها برای ارزیابی همکاری، انتخاب روش و سنجه‏های مناسب برای ارزیابی معیارهای همکاری، جمع‏آوری داده‏ها برای ارزیابی معیارهای همکاری و استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمان تعریف شده است. برای جمع‏آوری داده‏ها، با طراحی پرسشنامه میزان تعاملات کاری افراد باهمدیگر در پژوهشکده‏ای اندازه‏گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در شناخت نیازهای سازمانی است. از بین قابلیت‏هایی که باید یک سیستم مدیریت دانش داشته باشد، اهمیت قابلیت اجتماعی‏سازی، خارجی‏سازی، جستجو و بازیابی، حافظه تعاملی و فرادانش را با استفاده از این روش می‏توان تعیین کرد. استفاده از این روش در مطالعه موردی نشان داد که سیستم‏هایی با امکان تولید سایت‏های اطلاعاتی برای تبیین اطلاعات بین افراد از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به سایر سیستم‏ها برخوردار است. در پایان پیشنهاد شده برای دستیابی به شناخت کامل‌تر از نیازهای سازمانی و اولویت‏بندی سایر قابلیت‏های سیستم مدیریت دانش، در کنار تحلیل شبکه اجتماعی از سایر روش‏ها مانند ممیزی دانش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Network Analysis Application for Knowledge Management System Needs Elicitation in Knowledge-Based Organizations

نویسنده [English]

  • Asiye Riahi
چکیده [English]

Knowledge management is recognized as one of the necessary business processes of knowledge based organizations. Today, without the use of capabilities of knowledge management systems, effective management of knowledge is hardly possible; inevitably, for the effective use of these systems, recognizing the needs of the organization is of considerable importance. On the other hand, since organizations typically have limited budgets, and purchasing and implementing these systems require large investment, prioritizing organizational needs become a prominent issue. This article shows how to use social network analysis approach for extracting knowledge management system needs in knowledge based organizations. For this purpose, we used Pereira and Saoirse proposed method [1], which were used before to select the document management systems or wiki system in an R&D organization. For knowledge management systems needs elicitation, we proposed four main stages: defined criteria for evaluating collaboration, selecting appropriate methods and measures to evaluate defined collaboration criteria, data collection for evaluating collaboration criteria, and knowledge management systems requirement elicitation. For data collection, the amount of interactions of individuals together in an institute is measured through a questionnaire. The results indicate application of social network analysis to identify organizational needs. Among features that a knowledge management system should have in order to be effective are: the importance of socialization, externalization, search and retrieval, transactive memory, and meta-knowledge capabilities, which can be determined by using this method. Applying the proposed method in our case study showed systems that can produce information sites to explain information among people has much higher importance than any other systems. At the end, it is proposed to achieve more complete understanding of organizational needs and priorities of other knowledge management system capabilities, and to use other methods such as knowledge audits along with social network analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Management Systems
  • Social Network Analysis
  • Organizational Analysis
  • System Needs Elicitation