ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور به‌کارگیری روش‌های نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در مورد استراتژی فنّاوری در سطح ملی طراحی و اجرا شد که هدف از آن ارزیابی کارایی و اثربخشی برنامه ملی فنّاوری نانو ایران برای اطمینان از تکمیل زنجیره نوآوری نانو در چارچوب نظام ملی نوآوری بود. در این حالت وجوه کارت امتیازی متوازن در چارچوب نظام ملی نوآوری و بر اساس اهداف و کارکردهای آن تنظیم و سنجه‌های مورد نیاز تعریف شد. نتیجه جالب حاصل از ادغام مفاهیم نظام ملی نوآوری و کارت امتیازی متوازن استنباط آن بود که در پایین‌ترین سطح نقشه استراتژی باید سرمایه اجتماعی به عنوان زیرساخت نظام ملی نوآوری قرار گیرد و نظام ملی نوآوری نیز به نوبه خود زیرساخت توسعه اقتصادی است که در بالاترین سطح نقشه استراتژی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing NINI (National Iranian Nanotechnology Initiative) by BSC; & Explaining The Role of “Social Capital” As a Missing Link In NIS Theory

نویسندگان [English]

  • Sepehr Ghazinoory
  • Sadegh Tavasooli Zadeh
چکیده [English]

This research has designed and conducted to adapting Strategy Map and Balanced Scorecard techniques in the case of national technology strategy for evaluating the progress of National Iranian Nanotechnology Initiative (NINI). While conducting research, it realized that the layers of Strategy Map are in high accordance with National Innovation System (NIS) levels. Therefore, these two mentioned approaches combined by survey of experts. Integrating two approaches concluded us placing "Social Capital" at the bottom layer of the Strategy Map as the NIS infrastructure and economic development at its top layer as the NIS obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation System
  • Social Capital
  • Nanotechnology
  • Strategy Map
  • Balanced Scorecard