اولویت بندی ابزارهای سیاستی حمایت از شرکت‌های تازه تاسیس فناوری محور در کشور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، "شرکت‌های تازه تأسیس فناوری محور"، به عنوان موتور رشد سریع اقتصادی، مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف بوده‌اند. میزان بسیار بالای رشد اشتغالزایی، فروش، صادرات و سرمایة این شرکت‌ها، و به‌ویژه نقش آنها در ایجاد فرصت‌های شغلی با کیفیت بالا، این شرکت‌ها را در کانون توجه سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورهای دنیا قرار داده است. نقش مهم NTBFها، "اشاعة فناوری در شبکه‌های نوآوری است. این شرکت‌ها از طریق کمک به انتقال فناوری از بخش‌های تحقیقاتی به بخش‌های تولیدی و صنعتی، نقش بسیار مهمی در توسعه فناورانه به عهده داشته‌اند. در نتیجه، با توجه به اهمیت فراوان این شرکت‌ها و همچنین، از آنجا که توسعة آنها به دلایل بسیاری نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت صحیح دولت است، در این مقاله ابتدا به شناسایی ابزارهای مناسب برای کمک به ایجاد و رشد NTBFها می پردازیم؛ سپس با استفاده از دیدگاه‌های گروههای مختلفی از خبرگان و به کمک یک مدل تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی، ابزارهای سیاستی اولویت‌دار را تعیین می‌کنیم.

عنوان مقاله [English]

Prioritizing policy instruments for supporting new technology-based firms in Iran, using a fuzzy MCDM model

نویسندگان [English]

  • Alireza Ali Hamadi
  • Soroush Ghazinoori
چکیده [English]

In recent years, new technology-based firms (NTBFs) have frequently been regarded by researchers and policy-makers, as important drivers of fast economic growth. In several countries, NTBFs have exhibited high rates of growth in employment, sales, exports and assets. The quality of jobs provided in NTBFs is also thought to be significantly better than of those in traditional activities. Another important role of NTBFs is technology diffusion within innovation networks. Their major contribution to technological development is through their role in the transfer of technologies from research institutes to industry. Because of the importance of these firms and for other reasons, including market failure, these firms need government support. In this research, we first focus on identifying suitable policy instruments for supporting NTBFs. We then prioritize policy instruments using a fuzzy MCDM model based on the opinions of different groups of experts. Finally we discuss policy issues in implementing these instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New technology-based firms (NTBFs)
  • High-tech SMEs
  • Technology policy
  • Venture capital (VC)
  • MCDM