کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری علم
فرآیند سیاست‌گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 71-86

حجت‌اله حاجی‌حسینی؛ زهره کریم میان


مطالعات آینده و نقش آن در سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 103-118

سحر کوثری؛ فاطمه‌ سادات رحمتی


ره‌نگاشت: ابزار طراحی و اجرای سیاست‌های علم و فناوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 543-559

فاطمه‌سادات رحمتی؛ مازیار عطاری