کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 3
بسط مفهوم شایستگی کارآفرینان فناور با رویکردی تفسیری؛ یک پژوهش پدیدارشناسانه

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 44-58

جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمد صادق برادران؛ سید رضا حجازی؛ مرتضی اکبری


ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 9، شماره 3، آبان 1395، صفحه 25-38

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ خدایار ابیلی؛ غلامرضا ذاکر صالحی