نویسنده = محمدامین قانعی راد
تدوین الگوی چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-103

محمدامین قانعی راد؛ مریم محمودی؛ حسین ابراهیم آبادی


سنجش پذیرش اجتماعی فناوری شبیه‌سازی انسان در جامعه دانشگاهی ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1395، صفحه 35-48

اسماعیل کلانتری؛ آیدا مهاجری؛ محمدامین قانعی راد