چگونه به نظرات داوران مقالات علمی پاسخ دهیم

سخن سردبیر

نویسنده

دانش آموخته دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اگر بعد از ارسال مقاله علمی به یک مجله با اصلاحات داوران مواجهه شدید، نگران نباشید! روند انتشار مقالات علمی مانند رقصی است بین نویسندگان، داوران و سردبیران. چنانچه این حرکات و روابط فی‌مابین به خوبی رفت‌و‌برگشت داشته باشد،  به یک خروجی منظم و حرفه‌ای می‌رسد. پاسخ دادن به داوران شاید کاری طاقت فرسا به نظر برسد، زیرا هیچ کس دوست ندارد کارش مورد انتقاد قرارگیرد. اما اگر نظرات داوران را فرصتی برای بهبود مقاله خود و کسب اعتبار برای آن بدانید، پاسخ به نظرات دشوار نخواهد بود. لذا برای کسب یک نتیجه مناسب و مفید، پیشنهاد می‌شود که به عنوان نویسنده در پاسخ به ارزیابی انجام‌شده توسط داوران مجلات، توصیه‌های زیر را رعایت نمایید:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to respond to the opinions of the reviewers of scientific articles

نویسنده [English]

  • Hamid Hanifi
Graduated with a PhD in Technology Management, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Department of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article submission
  • reviewer
  • regular output
editorial
editorial