ارائه یک معماری سرویس‌گرا برای شبکه همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

نقش محیط‌های علمی و ضرورت بررسی و مدیریت تبادلات علمی میان آنها در عصر ارتباطات، امری انکارناپذیر است. محیط‌های علمی بسیاری در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد که علاوه بر ارتباطات علمی داخلی، نیاز به برقراری ارتباط با سایر جوامع علمی دارند. بدین منظور و بر اساس منافع مشترکی که میان این محیط‌های علمی وجود دارد همکاری‌های علمی میان آنها شکل می‌گیرد. از طرف دیگر، از آنجا که این تبادلات در محیط علم الکترونیکی انجام می‌شود تدوین یک معماری که تبادلات میان محیط‌های علمی را نشان دهد کار بررسی آن را ساده‌تر می‌سازد. در این مقاله، با توجه به نیاز روزافزون به ارائه راهکاری برای مدیریت همکاری‌های علمی در سطح بین‌المللی، یک معماری سرویس‌گرا برای مدیریت همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی ارائه شده است. همچنین برای نشان دادن بهتر ارتباط اجزاء معماری با یکدیگر، نمودار توالی زبان مدل‌سازی سیستم طراحی گردیده است. از آنجا که معماری شبکه همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی برای حالات کلی ارائه شده دو مورد کاوی نیز بیان و معماری متناسب با آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Service-Oriented Architecture for Scientific Collaboration Network in the E-Science Environment

نویسندگان [English]

  • Javad Pourabbasi 1
  • Abdollah Aghaie 2
  • Mojtaba Hajian Heidary 3
1 MSc of Information Technology Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Professor of Industrial Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 PhD student of Industrial Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the age of communication, the necessity of studying and managing of scientific exchanges in scientific communities is undeniable. There are many scientific communities in the national and international level that in addition to internal scientific collaboration, they need to communicate with other scientific communities. For this purpose and on the basis of common interests among these scientific environments, the scientific collaboration will be formed among them. On the other hand, these scientific exchanges shape in the scientific environments and development of an architecture that show these scientific exchange makes it easier to review. Hence, in this paper, a service-oriented architecture for scientific collaboration network in the e-science environment is presented in general form. Also to understanding relationship among architecture components, sequence diagram of system modeling language (SysML) is depicted. Finally, Based on the general

service-oriented architecture and to show the efficiency of the proposed architecture, two case studies are surveyed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-science
  • scientific exchanges
  • scientific collaboration
  • crowd science
[1] Jankowski, N. W. (2007). Exploring e‐science: an introduction. Journal of ComputerMediated Communication, 12(2), 549-562.
[2] NeSC. (1999). National e-Science Centre definition of e-Science. [Online]. Available:
http://www.nesc.ac.uk/nesc/define.html.
[Accessed: 08-Jan-2015].
[3] پورعباسی، ج.؛ آقایی، ع. و حاجیان حیدری، م. (1394). طراحی یک معماری سرویس‌گرا در محیط علم الکترونیکی جهت تولید و انتشار علم و دانش. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. در حال انتشار.
[4] Tchoua, R., Choi, J., Klasky, S., Liu, Q., Logan, J., Moreland, K., Mu, J., Parashar, M., Podhorszki, N., Pugmire, D., & others. (2013). ADIOS Visualization Schema: A First Step Towards Improving Interdisciplinary Collaboration in High Performance Computing, in eScience (eScience). IEEE 9th International Conference on. 27–34.
[5] پایا، ع. (1387). ترویج علم در جامعه؛ یک ارزیابی فلسفی. سیاست علم و فناوری. 1: 25-38.
[6] حسن‌زاده، م.؛ بقایی، س. و نوروزی چاکلی، ع. (1387). هم‌تألیفی در مقالات ایرانی مجلات ISI در طول سال‌های 1989 تا 2005 و رابطه آن با میزان استناد به آن مقالات. فصلنامه سیاست علم و فناوری. (4)1: 11-19.
[7] Franzoni, C., & Sauermann, H. (2014). Crowd science: The organization of scientific research in open collaborative projects. Research Policy, 43(1), 1-20.
[8] Cohn, J. P. (2008). Citizen science: Can volunteers do real research?. BioScience, 58(3), 192-197.
[9] Silvertown, J. (2009). A new dawn for citizen science. Trends in ecology & evolution, 24(9), 467-471.
[10] Haklay, M. (2013). Citizen science and volunteered geographic information: Overview and typology of participation. In Crowdsourcing geographic knowledge (pp. 105-122). Springer Netherlands.
[11] Bosin, A., Dessì, N., & Pes, B. (2011). Extending the SOA paradigm to e-Science environments. Future Generation Computer Systems, 27(1), 20-31.
[12] ص‍م‍دی‌اوان‍س‍ر، ع. (1384). مقدمه‌ای بر معماری سازمانی (ویژه مدیران). تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.
[13] خیامی، ر. (1388). ارزیابی و تحلیل معماری سازمانی. دانشگاه شیراز.
[14] Ahmad, M., Araujo, J., Belloir, N., Bruel, J. M., Gnaho, C., Laleau, R., & Semmak, F. (2013, July). Self-adaptive systems requirements modelling: Four related approaches comparison. In Comparing Requirements Modeling Approaches Workshop (CMA@ RE), 2013 International (pp. 37-42). IEEE.
[15] OMG. (2012). SysML 1.3. [Online]. Available: http://www.omg.org/spec/SysML/1.3/PDF. [Accessed: 24-Dec-2014].
[16] قانعی‌راد، م.؛ طلوع، ا. و خسروخاور، ف. (1387). عوامل، انگیزش‌ها و چالش‌های تولید دانش در بین نخبگان علمی. فصلنامه سیاست علم و فناوری. (2)1: 71-85.
[17] Yarime, M., Takeda, Y., & Kajikawa, Y. (2010). Towards institutional analysis of sustainability science: a quantitative examination of the patterns of research collaboration. Sustainability Science, 5(1), 115-125.
[18] Newman, M. E. (2001). The structure of scientific collaboration networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2), 404-409.
[19] Khan, G. F., & Park, H. W. (2013). The e-government research domain: A triple helix network analysis of collaboration at the regional, country, and institutional levels. Government Information Quarterly, 30(2), 182-193.
[20] Sonnenwald, D. H. (2007). Scientific collaboration. Annual review of information science and technology, 41(1), 643-681.
[21] Zhang, J., & Chen, C. (2010). Collaboration in an Open Data eScience: A Case Study of Sloan Digital Sky Survey. arXiv preprint arXiv:1001.3663.
[22] Roure, D. De, Jennings, N., & Shadbolt, N. (2001). Research agenda for the Semantic Grid: a future e-science infrastructure. Rep. Comm. EPSRC/DTI Core e-Science Program.
[23] Fox, G., Bulut, H., Kim, K., Ko, S. H., Lee, S., Oh, S., ... & Slominski, A. (2002). An Architecture for e-Science and its Implications. In Proceedings of the 2002 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunications Systems, edited by Mohammed S. Obaidat, Franco Davoli, Ibrahim Onyuksel and Raffaele Bolla, Society for Modeling and Simulation International (pp. 14-24).
[24] Lican, H., Zhaohui, W., & Yunhe, P. (2003). Virtual and dynamic hierarchical architecture for E-science grid. International Journal of High Performance Computing Applications, 17(3), 329-347.
[25] Niederée, C., Risse, T., Paukert, M., & Stein, A. (2007, May). An Architecture Blueprint for Knowlege-based e-Science. In German e-Science Conference.  2–4.
[26] Gannon, D., Plale, B., & Reed, D. A. (2007). Service architectures for e-Science grid gateways: opportunities and challenges. In On the Move to Meaningful Internet Systems 2007: CoopIS, DOA, ODBASE, GADA, and IS (pp. 1179-1185). Springer Berlin Heidelberg.
[27] Watson, P., Hiden, H., & Woodman, S. (2010). e‐Science Central for CARMEN: science as a service. Concurrency and computation: Practice and Experience, 22(17), 2369-2380.
[28] مقیمی، س. م. (1386). روش موردکاوی و کاربردهای آن در علوم انسانی. روش‌شناسی علوم انسانی. 50: 71-102.
[29] Camarinha-Matos, L. M., & Afsarmanesh, H. (2006). Collaborative networks: Value creation in a knowledge society. Knowledge enterprise, IFIP, 207, 26-40.
[30] Camarinha-Matos, L. M., & Afsarmanesh, H. (2005). Collaborative networks: a new scientific discipline. Journal of intelligent manufacturing, 16(4-5), 439-452.
[31] Hoffmann, W. H., & Schlosser, R. (2001). Success factors of strategic alliances in small and medium-sized enterprises—An empirical survey. Long range planning, 34(3), 357-381.
[32] عزیزی، ش. و قربانی، م. (1382). اتحاد استراتژیک؛ شرط موفقیت سازمان‌ها. تدبیر. (1)14: 22-27.
[33] Foster Foster, I., Kesselman, C., & Tuecke, S. (2001). The anatomy of the grid: Enabling scalable virtual organizations. International journal of high performance computing applications, 15(3), 200-222.
[34] Erl, T. (2005). Service-oriented architecture: concepts, technology, and design. Pearson Education India.
[35] پورعباسی، ج. (1393). بررسی استفاده از زیرساخت‌های علم الکترونیکی در تولید و توزیع دانش. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
[36] Khatib, F., DiMaio, F., Cooper, S., Kazmierczyk, M., Gilski, M., Krzywda, S., ... & Foldit Void Crushers Group. (2011). Crystal structure of a monomeric retroviral protease solved by protein folding game players. Nature structural & molecular biology, 18(10), 1175-1177.
[37] Mayer, P., Klarl, A., Hennicker, R., Puviani, M., Tiezzi, F., Pugliese, R., ... & Bureš, T. (2013, September). The autonomic cloud: a vision of voluntary, peer-2-peer cloud computing. In Self-Adaptation and Self-Organizing Systems Workshops (SASOW), 2013 IEEE 7th International Conference on (pp. 89-94). IEEE.
[38] Aberer, K., & Despotovic, Z. (2001, October). Managing trust in a peer-2-peer information system. In Proceedings of the tenth international conference on Information and knowledge management (pp. 310-317). ACM.
[39] سلطانی، ب. و کیامهر، م. (1387). پیشنهاد چارچوبی مفهومی برای تدوین نقشه جامع علمی کشور (برنامه ملی توسعه علم، فناوری و نوآوری). فصلنامه سیاست علم و فناوری. 1(3): 43-60.