مدل‌سازی آینده تعاملی فناوری ارتباطات با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

چکیده

فناوری ارتباطات یکی از صنایع بنیادین در بیشتر کشورهای دنیاست که سرعت تحول بسیاربالایی دارد. ازجمله راه‌های موفقیت در این صنعت حیاتی، کاهش احتمال شکست در صورت وقوع آینده‌های محتمل از طریق طراحی سناریوها و راهبردهای انعطاف‌پذیر برای آینده است. از جمله روش‌های رایج سناریونویسی رویکرد عدم قطعیت با استفاده از روش شبکه جهانی کسب وکار می‌باشد. در این روش، هر سناریو از تقاطع دو یا سه نیروی پیشران دارای عدم قطعیت بالا ساخته می‌شود. از طرف دیگر هر سناریو دارای متغیرهایی است که در تعامل با هم هستند وممکن است اندک تغییر در یکی ازمتغیرها تاثیر بزرگی برسایر متغیرها داشته باشد که این مساله می‌تواند در حوزه سیاست‌گذاری حائز اهمیت باشد. بدین منظور، مدل‌سازی سناریو به‌عنوان یک سیستم پویا این قابلیت را فراهم می‌سازد که مخاطرات و فرصت‌های آینده به‌صورت برجسته‌تر درک شود. در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، یک مدل دینامیک از یک سناریو در حوزه ارتباطات با توسعه طرح پامفا ارائه گردیده وسپس به کمک نرم افزار ونسیم به بررسی اثرات اجزای مختلف این سناریو بر یکدیگر در 5 وضعیت مختلف پرداخته شده است تا تعیین شود که تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر چه متغیرهایی بیشترین افزایش را دارد و یا افزایش بودجه دولت، توسعه زیرساخت را بیشتر متاثر می‌کند یا تولید تجهیزات IC و یا سیاست‌های حمایتی دولت (وام و معافیت‌های مالیاتی) ویا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به چه صورت می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Interactive Future of Information Technology Based on the System\'s Dynamics Approach

نویسندگان [English]

 • Mahdi Faateh Raad 1
 • Sahar Kosari 2
1
2
چکیده [English]

One of the methods for firms to be successful in information technology industry is to reduce the probability of the failure by adopting flexible scenarios and developing strategies for the development . Among the current scenario-making methods is the uncertainty approach using Global Business Network (GBN) method. In GBN, each scenario is made out of the cross-impact of two or three driving forces that have a high associated uncertainty. On the other hand, each scenario has a series of variables that interact with each other and every tiny change in each of these variables would have a huge impact on other variables. This can be extremely important in the field of policy making. Thus, scenario modeling as a dynamic system can make decision makerscapable of realizing the future risks and opportunities. Using system dynamism approach, in this paper a dynamic model of a scenario in the field of communications, along with a pre-foresight plan will be offered. Then using Vensim software, we will study the effects of different components of this scenario on each other in five different situations in identifying the variables that have the strongest effect in the growth of the GDP. We also examine the effect of government’s budget on the IT infrastructure development and on the production of ICT equipment. Additionally we specify how the mentioned increase in the government\'s budget will affect the governmental supportive policies (loans and tax exemptions) or the investments of the private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • System's Dynamic
 • Scenario
 • GBN Method
 • Tele Communication
 1. Barlas,Y., 2002, system dynamics: systemic feedback modeling for policy analysis in knowledge for sustainable development-an insight in to the encyclopedia of life support systems, UNESCO Publishing- Eolss Publisher.
 2. ناظمی، امیر و قدیری، روح اله، 1385، آینده نگاری از مفهوم تا اجرا، مرکز صنایع نوین، تهران.
 3. Forrester, J.W., 1969, Urban dynamics, Cambridge, MA: The M.I.T. Press.
 4. Forrester, J.W., 1973, Principles of Systems, Second Preliminary Edition, Wright-Allen Press Inc.
 5. Bishop, P., 2007, “The current state of scenario development:an overview of techniques”, Forsight, 9(1), pp. 5-25.
 6. Dator, J., 1996, “Futures studies as applied knowledge”, In: R. Slaughter (ed.), New thinking for a new millennium, Routledge, London.
 7. Huss, W.R.  and Honton, E.J., 1987, “Scenario planning: what style should you use?”, Long Range Planning, 4(7), pp. 25-28.
 8. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1388، آینده‌نگاری فناوری اطلاعات در ایران 1404.
 9. علی، پایا، برادران شرکا، حمیدرضا، طباطبایی، سیدمحمد، بهرامی، محسن، سلطانی، بهزاد و طبائیان، سیدکمال، 1386، "پامفا 1404: "نخستین گام در مسیر آینده نگاری"، فصلنامه رهیافت، 41، صص. 18-14.
 10. نیلی، مسعود، درگاهی، حسن، صدیقی، کوروس، طبیبیان، محمد، کلانترنیا، سعید و کیمرام، فرید، 1382، "خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور"، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
 11. Karlson, B., 2003, Wireless Foresight Scenarios of the Mobile World in 2015, John Wiley & Sons.
 12. NISTEP, 2001, “the Seventh Technology Foresight”, Japan.
 13. NISTEP, 2005, “the Eighth Technology Foresight”, Japan.
 14. Forrester, J.W., 1961, Industrial dynamics, New York, John Wiley & Sons.
 15. Alessi, S., 2003, “Designing educational support in system dynamics –based interactive learning environments”, simulation & gaming, 31(2), pp. 178-196.
 16. Berends, P. and A.G.L., Romme, 1999, “simulation as a research tool in management studies”, European Management Journal, 17, pp. 576-583.
 17. Bruckman, G., 2001, “Global modeling”, Futures, 33, pp. 13-20.
 18. Sterman, J.D., 2000, Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world, New York, McGraw-Hill.
 19. Kirkwood, C.W., 1998, “System Dynamics Methods: AQuick introduction”, college of business, Arizon State University.
 20. Shi ,T. and Gill, R., 2005, “Developing effective policies for the sustainable development of  ecological agriculture in china :the case study of jinshan county with a systems dynamics model”, Ecological Economics, 21(53), pp. 223-246.