توانمندی‌های فناورانه عرضه کالاهای سرمایه‌ای پیچیده در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی یک شرکت در صنعت برقابی ایران

نویسنده

پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این مقاله به بررسی انباشت توانمندی‌های فناورانه1 در بنگاه‌های عرضه کننده کالاهای سرمایه‌ای پیچیده2 در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد و مبتنی بر مطالعه موردی اکتشافی در یک بنگاه ایرانی عرضه کننده نیروگاه‌های برقابی می‌باشد. این مطالعه، چارچوب‌های موجود از توانمندی‌های فناورانه در متون را به عنوان نقطه شروع کار میدانی استفاده می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این چارچوب‌ها که عموما براساس تجارب همپایی3 در صنایع تولید انبوه در کشورهای آسیایی شکل گرفته‌اند برای درک انباشت توانمندی‌های فناورانه در کالاهای سرمایه‌ای پیچیده که در تعداد کم یا در قالب پروژه عرضه می‌شوند کفایت نمی‌کند. مقاله چارچوبی جایگزین را بر اساس یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌دهد و الزامات یافته‌ها را از ابعاد نظری، سیاست‌گذاری و استراتژی بنگاهی بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Capabilities of Complex Capital Goods in Developing Economies: The Case of a Company in Iran’s Hydro Electricity Generation Industry

نویسنده [English]

  • Mehdi Kiamehr
RISTIP, Sharif University of Technology
چکیده [English]

This paper investigates accumulation of technological capabilities by suppliers of complex capital goods in a developing economy. The paper is based on an in-depth, exploratory case study of an Iranian supplier of hydro electricity generation systems. This study borrows from an extensively researched, existing framework for study of technological capabilities building; however, it uses the frameworks flexibly to generate new insights into the accumulation of the capabilities in this new context. The results indicate that the existing frameworks, largely drawn from the East Asian experiences in high-volume manufacturing, need amendments to help in a better understanding of catch-up in complex capital goodsindustry. The paper proposes a framework and outlines implications for theory, policy and business strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological capabilities
  • Developing country
  • Complex Capital Goods
  • Catch-up