تغییرات مفهومی در مسیر ظهور رویکرد نظام‌های نوآوری

نویسندگان

چکیده

رویکرد نظام‌های نوآوری در دو دهه اخیر با سرعت و در یک گستره جهانی تبدیل به ابزاری برای مطالعه فرایندهای نوآورانه و چارچوبی برای سیاست‌گذاری در قلمروهای علم، فناوری و نوآوری گردیده است. این در حالی است که پرسش‌ها و تردیدهایی در باب ارزش علمی و بنیاد معرفت‌شناسانه این رویکرد، گاه و بیگاه در منابع مطرح می‌گردد و پاسخ درخوری نمی‌یابد. در مقاله حاضر تلاش می‌کنیم تا آن پرسش‌ها و تردیدها را در مرکز توجه قرار دهیم و پاسخ‌هایی روشن برای آنها فراهم آوریم. برای این منظور مطالعه‌ای معرفت‌شناختی بر روی ماهیت و سیر تکاملی رویکرد نظام‌های نوآوری انجام می‌دهیم. نقطه اتکاء اولیه ما در این مطالعه، طبقه‌بندی نُه سطحی پاول تاگارد از اصناف تغییر مفهومی در یک انقلاب علمی و فلسفه پشتیبان آن طبقه‌بندی است. این چارچوب نظری را برای ارائه تحلیلی از انواع و درجات توسعه مفهومی در خلال نضج‌گیری رویکرد نظام‌های نوآوری مورد استفاده و آزمون قرار می‌دهیم. تحلیل‌های ما نشان می‌دهند که ظهور نظام‌های نوآوری و قد علم کردن این رویکرد در برابر نگاه استاندارد در اقتصاد نوآوری نه تنها شامل تقریباً تمام انواع توسعه مفهومی مشخص شده توسط نظریه تاگارد می‌گردد بلکه تحولاتی ریشه‌ای‌تر در اصول معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه تثبیت شده، نحوه اولویت‌بندی مسائل اصلی و شیوه‌های رایج تبیین و حل مساله را نیز در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Developments in the Evolution of Innovation Systems Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Kermanshah
  • Arash Moussavi
چکیده [English]

The innovation systems approach has swiftly spread out worldwide in the last two decades and stood as an important approach for studying innovation processes and as a framework for policy-making in the fields of science, technology, and innovation. However, little work has been done about the theoretical soundness of this approach. In this paper, we try to focus on some important policy questions from an epistemological point of view. We study the nature and evolution of innovation systems approach as a case of conceptual revolution against the more established traditions in economics of innovation. Adopting insights from the field of conceptual development, we provide detailed analysis on the kinds and degrees of conceptual changes that occurred during the evolution of innovation systems approach. We demonstrate that the rise of systemic view on innovation include radical changes in the neoclassical view on innovation as well as deeper developments in epistemological and methodological foundations of the old paradigm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Systems
  • Conceptual Development
  • Epistemology
  • Economics of Innovation
  • Philosophy of Economics