طراحی رصدخانه ملی درس‌آموزی سیاستی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران: خردمایه نظری، مفهوم‌پردازی عملیاتی و چالش‌های فرارو

نویسنده

چکیده

فلسفه سیاسی و نوع حکمرانی در ایران، تقلید کورکورانه سیاستی و مدیریتی را برنمی‌تاباند. نگاه اسلامی ـ ملی به قول و فعل حکمرانی در این کشور، ره‌آوردهای چارچوب نظری و عمل سیاست‌گذاری و مدیریتی آن را تجلی خاص بخشیده است. جریان تولید دانش اسلامی ـ بومی به اتکا «خزانه عظیم فقاهت شیعی» و «دستگاه نظریه‌پردازی اسلامی ـ ملی» با محوریت حوزه و دانشگاه به سوی اهداف غایی خود شتابان در حرکت است. با این حال فهم عینی آنچه در دیگر کشورها در حوزه‌های سیاستی ـ مدیریتی رخ می‌دهد نیز از نگاه زیرکانه این نظام سیاسی دور نمی‌ماند. تاسیس رصدخانه ملی درس‌آموزی کشور می‌تواند این نگاه به بیرون را سازماندهی کرده و ضمن ارتقاء هوشمندی استراتژیک ملی به دستگاه نظریه‌پردازی مسائل فراروی کشور یاری داده و از هزینه‌های سنگین خطا و آزمایش مدیریتی مستمر جلوگیری کند. در این مقاله؛ خردمایه نظری، مبانی مفهومی و چالش‌های فراروی این مرکز سیاستی و مدیریتی ملی واکاوی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing National Observatory of Management and Public Policy Lesson- Drawing of Iran: Theoretical Rationale, Operational Conceptualization and its Challenges

چکیده [English]

Iranian political and governance philosophy opposite to blind mimicking. Islamic-national perspective of governance has given distinctive characteristic to its theoretical outcomes and managerial and policy making. There are two schools of thought for generating Islamic-indigenous knowledge and national –Islamic knowledge based on Islamic centers and universities. However, this political system has monitored managerial and policy making in other countries. National observatory will focus attention to external events , will increase Iranian national strategic intelligence, and will reduce costs of trial experiments of policy making and managerial practices. The purpose of this paper is exploration of its theoretical rationale, operational conceptualization, and enumeration of challenges faced by the national observatory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Observatory
  • Lesson- Drawing
  • Public Policies
  • Public Administration
  • National Governance