شکست همکاری بین دانشمندان و فناوران ایرانی

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شکست همکاری بین دانشمندان و فناوران ایرانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Failure of cooperation between Iranian scientists and technologists

نویسنده [English]

  • Seyed Sepehr Ghazinoori
Associat Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Failure of cooperation between Iranian scientists and technologists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Failure .cooperation .Iranian .scientists and technologists