هم‌راستایی راهبرد فناوری با راهبرد کلان در شرکت‌های با کسب و کارهای متنوع: مورد گروه صنعتی ایران خودرو

نویسندگان

چکیده

همراستایی میان راهبرد فناوری و راهبرد کلان در بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت فناوری را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع در بنگاه‌های بزرگ که دارای کسب و کار متنوع هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا شرکت‌های دارای کسب و کار متنوع به دلیل برخورداری از دارایی‌های فناورانه مختلف نیازمند یک برنامه جامع و کلان راهبردی در زمینه فناوری هستند. علیرغم این اهمیت، تعداد اندکی از پژوهش‌ها به همسویی راهبرد فناوری با راهبرد کلان در شرکت های دارای کسب و کار متنوع پرداخته‌اند. در مقاله‌ای که توسط همین نویسندگان در شماره سوم از سال دوم فصلنامه سیاست علم و فناوری به رشته تحریر درآمده، مباحث نظری این موضوع مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. همچنین در همان مقاله، بر مبنای مطالعه ادبیات و بر اساس رویکرد قیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، یک چارچوب نظری برای توضیح این ارتباط ارائه شده است. هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد پذیری چارچوب نظری توسعه داده شده در عمل از طریق موردکاوی گروه صنعتی ایران خودرو است؛ که یکی از شرکت‌های دارای کسب و کار متنوع در ایران به‌شمار می‌رود. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز پژوهش علاوه بر مشاهده محققین از پدیده مورد مطالعه و بررسی مستندات مرتبط، از طریق مصاحبه با جمعی از مدیران ارشد و کارشناسان خبره گروه صنعتی ایران خودرو حاصل شد. سپس این اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل تم قرار گرفت و وضعیت فعلی راهبرد کلان گروه، محتوا و خروجی های راهبرد فناوری گروه و نحوه تأثیر پذیری آن از راهبرد کلان در قالب چارچوب قبلی توصیف و تبیین شد. همچنین چارچوب قبلی در برخی موارد تکمیل و تعمیق شده است که می‌تواند مبنای مطالعات آتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linking Technology Strategy to Corporate Strategy in Multi-business Diversified Groups: The Case of Iran Khodro

نویسندگان [English]

  • Javad Noori
  • Mahdi Khaleghi
  • Marziyeh Rostami
چکیده [English]

Linking technology strategy to overall strategy is one of the main issues in technology management area. In large, multi-business and diversified groups, this linkage is more crucial as they need a comprehensive and overall plan for managing their different technological resources. Through a massive literature review and using a deductive approach, the concept of corporate technology strategy has been clarified and a framework has been developed and published by the same authors in the 2(3) issue of the Journal of Science & Technology Policy (JSTP). The aim of this paper is to investigate the applicability of developed theoretical framework in practice through a case study in Iran Khodro Company (IKCO) – the largest car manufacturer in the Middle East and a multi-business diversified group in Iran. Based on the proposed framewok and through reviewing the related documents and interviewing IKCO senior and middle managers; and using thematic analysis method, we describe and explain how technology strategy is linked to corporate strategy at IKCO. This investigation and illustration resulted in some modifications and improvements in the proposed framework which can be the base of further researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate level technology strategy
  • Diversification Strategy
  • Linking Technology And Overall Strategies at the Corporate Level
  • Case study
  • Thematic analysis
  • Iran Khodro Company