انواع زیر ساخت های علم و فناوری

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

انواع زیر ساخت های علم و فناوری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types of science and technology infrastructures

نویسنده [English]

  • seyed sepehr Ghazinoori
Associat Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Types of science and technology infrastructures

کلیدواژه‌ها [English]

  • science and technology .infrastructures