آسیب شناسی مقالات دریافتی فصلنامه

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آسیب شناسی مقالات دریافتی فصلنامه 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of journal articles received

نویسنده [English]

  • seyed sepehr Ghazinoori
Associat Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pathology of journal articles received

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • journal
  • articles received