ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقه جنوب‌غرب‌آسیا و تعیین جایگاه ایران:

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر دارای دو هدف عمده می‌باشد؛ هدف اول ارزیابی شاخص‌های نوآوری در منطقه آسیای جنوبی غربی و تعیین جایگاه ایران براساس این شاخص‌ها؛ و هدف دوم تبیین کاربرد روش پرومته می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص‌های تبیین‌گر نوآوری استخراج و سپس وضعیت و روندهای این شاخص‌ها در کشورهای منطقه بررسی شده است. در مرحله بعد شاخص‌ها با استفاده از تکنیک آنتروپی وزن‌دهی و در نهایت با استفاده از تکنیک پرومته نوع 2 کشورها اولویت‌بندی و جایگاه ایران بر اساس شاخص ترکیبی نوآوری تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد براساس شاخص ترکیبی نوآوری، لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری خوب»؛ ارمنستان، آذربایجان، ترکیه و قزاقستان در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری متوسط»؛ ایران، عربستان، اردن و قرقیزستان در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری نسبتا ضعیف»؛ و عمان، پاکستان و سوریه در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری ضعیف» قرار گرفتند. بدین ترتیب کشورهای لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربایجان، وترکیه رتبه‌های اول تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس نتایج مطالعه، ایران در میان کشورهای مورد مطالعه در حد وسط و میانه قرار دارد که این جایگاه برای جمهوری اسلامی ایران، رتبه مناسبی نبوده و با اهداف ترسیم شده در برنامه‌ها و سیاست‌های کلان توسعه کشور، بویژه چشم‌انداز بیست ساله و اهداف نقشه جامع علمی، فاصله قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Innovation in South West Asia Countries and Determine of Iran’S Position: Application of PROMETHEE

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Bakhshi
  • Rajab Panahi
  • Zeynab Mollaei
  • Hassan Kazemi
  • Davood Mohammadi
چکیده [English]

This paper has two purposes. The first is evaluation of innovation criteria in West-South Asia Countries as well as benchmarking of Irans' position in the region. The second purpose is description of integrated application of PROMETHEE and Entropy techniques for outranking. Initially, for these purposes, criteria of innovation assessment were determined. Then Entropy used for weighting of criteria and PROMETHEE for outranking of alternatives/countries. Results show, according complex innovation indicator, Lebanon, Georgia, Emirate, Armenia, Azerbaijan, Turkey, Kazakhstan are the first to the seventh rank. Iran, Saudi Arabia, Kyrgyz and Jordan are the seventh to tenth rank in the same group. And Pakistan, Oman, Syria situate have weak situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Criteria Analysis
  • Southwest Asia
  • Prometheus decision making method
  • Promethee decision making method