بررسی روش‌ها و منابع کسب فناوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ایران

نویسندگان

چکیده

امروزه بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به ویژگی ها و مزیت های خاص خود و سهم به‌سزایی که در ایجاد اشتغال دارند نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی می کنند. در واقع این بنگاه‌ها برحسب میزان نوآوری و رقابت پذیری میتوانند بطور پایدارتری در عرصه اقتصاد ملی ایفای نقش نمایند. از این رو کسب شناخت از روش‌ها و منابع کسب فناوری در این بنگاه‌ها اهمیت می یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش‌ها و منابع مختلف کسب فناوری در منتخبی از صنایع کوچک ایران به اجرا درآمده است. نتایج بررسی نشان می دهد در کنار فعالیت‌های غیر رسمی تحقیق و توسعه که در تمامی شرکت های مورد بررسی جریان دارد، از میان روش‌های مختلف، مهمترین روش کسب فناوری در این شرکت ها خرید ماشین‌الات و تجهیزات است که از شرکت‌های صنعتی به عنوان مهمترین منابع کسب فناوری تهیه می کنند و در مرحله بعد استفاده از خدمات مشاوره‌ای از شرکت های خدمات مهندسی دومین روش ترجیحی آنها برای کسب فناوری است. روشهایی از قبیل خرید لیسانس و برون سپاری تحقیق و توسعه از رواج بسیار کمتری در این شرکت‌ها برخوردار است و روش‌های خرید کل یا بخشی از سایر شرکت ها و یا خرید اطلاعات یا خدمات ویژه از سایر شرکت‌ها اساساً مورد استفاده نمی باشند. یافته‌ها نشان می دهد تعامل شرکت‌های مورد بررسی با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی به عنوان یکی ازمنابع کسب فناوری در سطح بسیار پائینی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Technology Acquisition Manners and Sources in Selected Iranian Small Enterprises

نویسندگان [English]

  • Mohamad Taghi Ansari
  • Bahman Fakour
چکیده [English]

The importance of SMEs is highly recognized for economical development. This study is about technology acquisition in small sized enterprises in selected industries in Iran with the view to highlight sources and methods mostly used by these enterprises in acquiring technologies. The significance of the issue raised here is apparent in the light of growing policy concern on the importance of SMEs in economic growth and technology development. The findings of this research show that in addition to "informal R&D" that all firms were concerned, "the purchase of machinery from local industrial companies" was the most popular method of technology acquisition adopted by the enterprises. "Consultation services received from engineering companies" was the second most frequent mechanisms of technology acquisition and "purchase of license right" and "R&D outsourcing" was the least popular one. The evidence shows that there was very low level of interaction between studied firms and universities or research institutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Enterprises
  • Technology Acquisition Methods
  • Technology Sources