تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به تحقیقات منتشر شده در زمینه کارآفرینی دانشگاهی، امروزه تجاری سازی دانش برای بقای دانشگاه‌ها امری لازم و ضروری تلقی می شود. از طرفی همواره برخی موانع بر مسیر بهره‌برداری صحیح از دارایی‌های فکری تولید شده در دانشگاه ها در جهت توسعه تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی وجود دارد که شناسایی و رفع آنها امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا با نظرسنجی از خبرگان این حوزه، عمده‌ترین موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسایی شوند. بر اساس این نظرسنجی، "بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریت دانشگاه"، و "ضعف ارتباطات و فقدان شبکه‌های ارتباطی میان سرمایه‌گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهیان"، به منزله مهمترین موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسایی شده‌اند و عواملی چون "فرهنگ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهیان"، "قوانین ضعیف حفاظت از دارایی‌های فکری در سطح ملی"، "وابسته بودن دانشگاه به بودجه‌های دولتی"، "ضعف اطلاعات دانشگاه درباره نیازها و اولویت‌های بخش کسب‌وکار" و "عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه در دانشگاه برای تجاری سازی دانش" با فاصله کمی در رده‌های بعدی جای دارند. در پایان نیز اصلاحاتی مربوط به دانشگاه و دولت برای برطرف کردن این موانع پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representating Barriers to Academic Entrepreneurship and Knowledge Commercialization at University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pourezzat 1
  • Arian Gholipour 1
  • Samira Nadirkhanlou 2
1 Associate Professor of Public Administration Department, University of Tehran
2 M.Sc. in Entrepreneurship management, University of Tehran
چکیده [English]

Many researchers have emphasized on the importance of knowledge commercialization for universities’ survival. Also the process of commercial exploitation of universities’ intellectual properties and academic entrepreneurship often is confronted with some problems and barriers that should be identified and eliminated. Hence in this paper, we try to identify the main barriers to this process in Tehran University, using expert consultation. According to results of this survey, “Bureaucracy and inflexibility of university’s management system” and “lack of networks and communications among academians, industrialist and investors”, were identified as the most important barriers to knowledge commercialization in this university from expert’s viewpoint. Other barriers including “cultural differences between academians and industrialists”, “weakness of intellectual property rights in national level”, “dependency of university to the governmental budgets”, “lack of university awareness from needs and preferences of business sector” and “lack of university’s motivation for commercialization” were placed in subsequent ranks. Finally, we suggested several university and government-oriented improvements in order to eliminate these barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic entrepreneurship
  • Barries to Knowledge Commercialisation
  • Industrialists
  • Communication Networks
  • Tehran University