کاربرد رویکرد سیستم داینامیک در فرآیند ره نگاری و سیاست‌گذاری آموزش عالی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله ابتدا مروری بر مبانی ره نگاری و سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی صورت گرفته است. سپس با بررسی تحقیقاتی که از رویکرد سیستم داینامیک در امر سیاست‌گذاری و ره نگاری بهره برده اند، این رویکرد به عنوان رویکردی مناسب در ره نگاری نظام آموزش عالی معرفی شده است.در ادامه برای مدل سازی یک زیر سیستم از نظام آموزش عالی که عبارت از سیستم نقل و انتقالات بین رشته ای می باشد، از شبیه سازی سیستم داینامیک بهره‌گیری و اعتبار مدل با استفاده از روشهای شناخته شده آزمون شده است. نتیجه تستهای آماری نشان داد که مدل توانایی شبیه سازی رفتار سیستم را داراست، لذا با استفاده از مدل، رفتار رشته های مورد مطالعه استخراج و تحلیل شده و همچنین توانایی مدل در ارائه و ارزیابی سیاستهای مختلف برای آینده نشان داده شده است. در پایان مقاله نیز به معرفی سیستمی که به همین منظور طراحی و پیاده سازی شده، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of System Dynamics Approach in Higher Education Road Mapping and Policy Making Process

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Ameneh Khadivar 2
1 Professor of faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University
2 Ph.D student of system management , faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In this paper we reviewed different approaches about road mapping in educational systems and studied the researches about using system dynamics approaches in science and technology studies. Then we introduced this approach as a suitable approach for developing roadmaps in higher educational systems .We modeled a subsystem about transmission between academic majors with system dynamic approach. After testing the model with different statistical techniques, we identified and analyzed the behavior of these majors. We also showed the ability of the model in developing and evaluating different policies for the future. At the end of the paper we presented a software that is designed and implemented for this purpose. Key words: Road map, Modeling, Educational System, System Dynamics, Simulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road MAp
  • Modelling
  • Educational System
  • System Dynamics
  • Simulation