رویکردی جدید به نقشه راه فناوری در فضای نوآوری باز: مطالعه موردی فناوری غشا در پژوهشگاه صنعت نفت

نویسندگان

چکیده

  پس از گذر از عصر نوآوری بسته و «پاگذاشتن به فضای نوآوری باز»، به سازوکارهای نظام‌مندی نیاز است تا بتوان به اتکای آن‌ها برای پایش و ارزیابی گزینه­های�فنّاوری�خارج از سازمان و مدل­های کسب‌وکار مناسب برای کسب ارزش از آن فنّاوری­ها اقدام کرد. هرچند پیش از این، مدل سنتی نقشه راه�فنّاوری�نقش مهمی در این پایش و ارزیابی داشته، اما بـه کارگیری آن در فضای «نوآوری باز» با کاستی­هایی همراه است که رفع آن­ها می­تواند زمینه را برای کارآمدی هرچه بیش ­ تر مفهوم نقشه راه�فنّاوری�فراهم آورد. مقاله حاضر این کاستی­ها را معرفی می‌کند و رویکرد نوینی به­نام «نقشه راه نوآوری باز» به‌دست می‌دهد. همچنین، نتایج به­کارگیری نقشه راه�فنّاوری�مبتنی بر این رویکرد نوین در ارتباط با به­کارگیری فنّاوری غشایی در جداسازی گازها در پژوهشگاه صنعت نفت و نکات کاربردی برای تسهیل پیروی از این رویکرد، در این مقاله منعکس شده است.    

عنوان مقاله [English]

A new approach to Technology Roadmapping in the Open Innovation context: The Case of Membrane Technology for RIPI

نویسندگان [English]

  • Hadi Nilforoushan
  • kamran Bagheri
  • Morteza Rezapour
  • Maryam Rashtchi
چکیده [English]

Given the paradigm shift from “Closed Innovation” to “Open Innovation”, there seems to be a need for a systematic mechanism for exploring and evaluating alternative external technologies, as well as the business models that may be appropriate for capturing value from such technologies. Although Traditional Technology Roadmapping (TTRM) used to play an important role in this regard, analyzing its utility in the context of Open Innovation reveals some shortcomings that need to be addressed in order to make the most of the Technology Roadmapping (TRM) concept. This paper elaborates on these limitations and suggests a modified approach, Open Innovation Roadmapping (OIRM), as an effective technological innovation management and planning tool in this new paradigm. The results of the application of the proposed approach in the case of the membrane technology roadmapping at the Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) are also presented here. Further practical guidelines are also raised by the authors to give a more practical vision on the approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • Technology roadmapping
  • Intellectual propert