نامه سردبیر

نویسنده

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Mohammad Tavakkol
Professor of Sociology, Department of Sociology, Tehran University, Tehran, Iran