سیستم ارتباط دانشگاه وصنعت برای توسعه فنّاوری در ایران، سازوکارها و پیشنهادها

نویسنده

چکیده

در تحقیق انجام شده در زمینه ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فنّاوری، ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای، تجارب و عملکرد سازمانهای پیرامونی داخلی و ادبیات موضوع در ممالک خارجی، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه برآن مطالعة تطبیقی از تجارب پنج کشور انگلستان، استرالیا، تایلند، اندونزی وترکیه انجام شد. سپس مطالعه میدانی در سطح دانشگاهها، صنایع (شرکتها) و برخی از سیاستگذاران و متخصصان به عمل آمد. یافته‌ها ضمن به تصویرکشیدن وضعیت موجود، میزان تعامل بازیگران نظام توسعه فنّاوری ایران، عوامل ساختاری وغیر ساختاری اثرگذار بر امر ارتباط دانشگاه و صنعت و سازوکارهای مؤثر در توسعه ارتباط متقابل را شفاف می‌سازند. افزون بر آن با نگرش به دیدگاههای دوبخش علمی وصنعتی تحت بررسی، فرایند مدیریتی کلان و خرد حاکم بر روابط متقابل مطرح می‌شود و مکانیسمهای اثربخش، ‏نتایج و پیشنهادات اجرایی و کاربردی نیز ارائه می‌گردد. در این مقاله به داده‌های گردآوری شده و تحلیل توصیفی یافته‌های تحقیق مذکور به اختصار اشاره می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

University- Industry Relationship System for Technology Development in Iran: Mechanisms and Policy implications

نویسنده [English]

  • Jafar
چکیده [English]

In a research presented in this paper, University- Industry-Government Relationship for technology development  in Iran, was studied theoretically and empirically. At first, by reviewing literature experiences and performance of  peripheral organizations were examined. Further, a comparative study on five countries including UK, Australia, Thailand, Indonesia, and Turkey has been done. After that, a field study among Iranian universities, industries(firms) and some policy makers and specialists has been conducted.

Findings show the current situation, the extent of interaction among actors in technology development system in Iran, structural and non-structural factors and mechanisms for developing mutual relationships. Furthermore, by focusing on approaches of scientific and industrial sectors macro-and micro management process governing mutual relationships, effective mechanisms, applied and executive suggestions are reflected. The main concentration in this paper is  on data gathered and descriptive analysis of research findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influential peripheral factors
  • Technology development system
  • Triple Helix in Iran
  • linkage mechanisms
  • Supportive interface structures