مهندسی مجدد سیستم ملی پژوهش و نوآوری سلامت ایران مبتنی بر روشهای ابتکاری

نویسندگان

دبیر گروه ارزیابی سیستمهای پژوهشی مرکز علمی تحقیقات علوم پزشکی

چکیده

در سالیان اخیر مهندسی مجدد فرایندهای کاری1 در ایران با جلب نظر بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی، مدیران این سازمانها را برای رسیدن به نتایج شگرف آن به تخصیص منابع تشویق کرده­است. اما مطالعات انجام شده روی این پروژه­ها نشان می­دهد بسیاری از آنها به بهبود فرایندهایی اساساً غیرضروری پرداخته‌اند؛ یا از کنار فرایندهایی گذشته­اند که برای تحقق مأموریتهای نه چندان روشن سازمانها حیاتی‌اند. براساس این مشاهدات مهندسی مجدد کلان­ فرایندهای سازمانها با نگاه توأم به اهداف و مأموریتهای آن، در اجرای موفقیت­آمیز طرحهای مهندسی مجدد می­تواند نقش اساسی داشته باشد. در واقع احیای فرایندهایی که تحقق اهداف را امکانپذیر ساخته و حذف فرایندهایی بدون ارتباط بنیادی با مأموریتهای سازمانها، بیشتر با روح مهندسی مجدد سازگار است. در این مقاله به مهندسی مجدد در سطح کلان سیستم ملی پژوهش و نوآوری سلامت ایران به عنوان یکی از سیستمهای حیاتی کشور و بخش بهداشت پرداخته می‌شود. باتوجه به مطالعات انجام شده بخشهایی از این سیستم به صورت منفک از هم در حال فعالیت بوده و بخشهای مهم دیگری از آن هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. این امر بیش از هرچیز ناشی از حاکم بودن نگرش وظیفه­ای به این سیستم است که جایگزینی آن با دیدگاه فرایند محور (با رعایت مجدانه همراستایی فرایندها با مأموریت و اهداف سیستم) ضروری به نظر می‌رسد. در این بازطراحی، از روشهای ابتکاری به عنوان بخشی از هنر معماری سیستم استفاده شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reengineering the National Health Research and Innovation System of Iran; A Heuristic Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rouhollahi
  • Behrouz Zarei
General Practioner, National Research Center for Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Business process reengineering (BPR) has attracted many public and private organizations in Iran in recent years, convincing their directors to allocate resources to BPR to reach its amazing results. Nevertheless, it has been shown that most of these projects have either focused on some unnecessary processes or overlooked some others that are vital for those organizations' missions. This article has looked at reengineering of the national health research and innovation system of Iran as an essential system of health sector in the country. One recent study has revealed that in this system, some parts are working separately and some important others have remained unnoticed. The problem reflects current task-based approach to this system which should be replaced by a process-based approach. This study has employed a heuristic approach towards system architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Health Research System
  • National Health Innovation System
  • Process Reengineering
  • System Architecture
  • Health Sector and System