کلیدواژه‌ها = تحلیل کتابشناختی
تعداد مقالات: 1
طراحی و تبیین مدل پویایی سیستم در ارتقای قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر تحلیل کتابشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jstp.2021.10842.1405

محمدعلی ترابنده؛ بهروز دری نوکورانی؛ مسعود ربیعه؛ علیرضا موتمنی