کلیدواژه‌ها = سیاست نوآوری
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی اثر سیاست‌های حمایتی بر گذار شرکت‌های دانش‌بنیان به مرحله رشد

دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-53

10.22034/jstp.2021.13879

علیرضا اشراقِی؛ سیدایمان میرعمادی؛ محمد وصال


4. سیاست‌های نظام مالکیت فکری با هدف توسعه نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 269-284

میترا امین لو؛ مرضیه یعقوبی


5. استفاده از ابزار مقررات‌گذاری برای اجرای سیاست‌های نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 469-480

جواد سلطان‌زاده؛ مهدی الیاسی


6. چارچوب تدوین برنامه‌های سیاستی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 527-542

سید سروش قاضی نوری؛ نیلوفر ردایی


7. پیشگفتار

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 644-648

علیرضا علی احمدی


8. بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-29

10.22034/jstp.2018.10.1.539420

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ اسماعیل قادری فر؛ حجت رضایی صوفی


9. پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه: بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 101-116

سید حمید خداداد حسینی؛ پریسا ریاحی؛ مینا نـــوری